تعرفه طراحی

نام طرحقیمت
بنر متحرک حرفه ای 170 هزار تومان
بنر متحرک معمولی79 هزار تومان
بنر ثابت حرفه ای150 هزار تومان
بنر ثابت مختصر49 هزار تومان
لوگو ( آرم )290 هزار تومان
مُهر89 هزار تومان
استیکر19 هزار تومان

پکیج معمولی

مناسب تبلیغات کوچک

۲۵۷ هزار تومان
 • بنر ۴۶۸×۶۰
 • بنر ۱۲۰×۲۴۰
 • بنر ۱۲۵×۱۲۵

پکیج حرفه ای

مناسب تبلیغات متوسط

۴۲۷ هزار تومان
 • بنر ۴۶۸×۶۰
 • بنر ۱۲۰×۲۴۰
 • بنر ۱۲۵×۱۲۵
 • بنر ۱۲۰×۶۰
 • ۱ بنر با سایز دلخواه

پکیج پیشرفته

مناسب تبلیغات گسترده

۵۹۷ هزار تومان
 • بنر ۴۶۸×۶۰
 • بنر ۱۲۰×۲۴۰
 • بنر ۱۲۵×۱۲۵
 • بنر ۱۲۰×۶۰
 • ۳ بنر با سایز دلخواه
 • طراحی لوگو یا مُهر رایگان